Single Phase Servo Digital 7.5KVA Stabilizer
KSh50,825.00 KSh53,500.00
Three Phase Servo Digital 200KVA Stabilizer
KSh2,213,500.00 KSh2,330,000.00
Three Phase Servo Digital 100KVA Stabilizer
KSh1,042,150.00 KSh1,097,000.00
Three Phase Servo Digital 150KVA Stabilizer
KSh1,629,725.00 KSh1,715,500.00
Three Phase Servo Digital 300KVA Stabilizer
KSh2,953,550.00 KSh3,109,000.00